Příspěvek na úhradu nákladů na teplo - nařízení vlády 263/2022.
Žádost ke stažení zde. Výňatek zákona k dispozic zde.
Vyplněné žádosti zasílejte na adresu: Energetické služby města Volary s.r.o, Mlýnská 423384, 51 Volary, mailem na info@esmv.cz nebo přes datovou schránku:4vw37ft.
Zákazník se musí přihlásit do 30.11.2022

Činnost

Hlavní výrobní činností je výroba a rozvod tepla, teplé užitkové vody pro bytové jednotky i nebytové prostory místních provozoven podnikatelů, městského bazénu, základních škol a objektů města. Další výrobní činností je výroba elektrické energie pro vlastní potřebu a pro dodávku do sítě E.ON. Společnost vznikla 25.09.1997. Jediným společníkem firmy je Město Volary. Jednatelem společnosti je od 01.10.2001 Jiří Rýpar. Společnost má registrovaný kapitál (k datu 15.05.2001) 3 850 000 Kč. V současné době zaměstnává společnost 7 zaměstnanců.

Charakteristika výroby

Dodávky tepelné energie: 34 - 38 000 GJ/rok - zdroj:

  • dva plynové kotle Primatik 2,9 MW
  • jeden plynový kotel Primatik 1,5 MW
  • jeden uhelný kotel SLATINA 2,9 MW
  • kogenerační jednotky
Roční dodávka elektrické energie: 1000-1500 MWh - zdroj:
  • kogenerační jednotky TEDOM „45" / „260 CAT"

Ekologický přístup k výrobě a dodávce tepelné energie

  • koncem roku 2018 jsme instalovali a uvedli do provozu elektrostatický filtr-odlučovač tuhých znečišťujících látek, který splňuje nejpřísnější limity pro provoz uhelného kotle i do budoucnosti
  • úpravou domovních stanic jsme mohli snížit teplotu topné vody-tím snižujeme spotřebu paliv
  • připravujeme postupnou výměnu plynových kotlů za nové, úspornější, menšího výkonu

Líbí se nám, připravujeme podporu:

Ekookénko: